White Oak Kitchen & Cocktails
270 Peachtree St NW 100
AtlantaGA 30303
 (404) 524-7200